Warhammer: Ondt Blod

Oppvekst og oppstart: beist i skogen

Oppvekst i Scheissdorf

Content Not Found: Scheissdorf er en liten landsby dypt i Reikwald, midt mellom Content Not Found: stimmingen og Content Not Found: ubersreik. Opprinnelig en stor-bondegård, som har fått lov til å vokse og utvikle seg på grunn av lavt skattepress, rikt jordsmonn og isolert beliggenhet.

Men Reikwald-skogen er ikke trygg, og bare tungt bevæpnede grupper beveger seg ut i skogen.

Comments

Olemak Olemak

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.